Biokovska 3, 21000 Split

Javni natječaj za davanje u zakup

Javni natječaj za davanja u zakup dijela nekretnine i to davanje u zakup površine od 10 m2 oko stražarske kućice izgrađene na k.č. br. 1192, k. o. Trogir u svrhu postavljanja, održavanja, elektroničke komunikacijske opreme namjenjene prijemu i odašiljanju radio signala ("Elektronička komunikacijska oprema")