Biokovska 3, 21000 Split

Službenik za informiranje

Božidar Čapalija, dipl.ing.

Telefon: 021/340-510

Mobitel: 098/422-122

E-mail: bozidar.capalija@vik-split.hr

  1. obavlja poslove redovitnog objavljivanja informiranja, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija
  2. unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti
  3. osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama