Biokovska 3, 21000 Split

Službenik za informiranje

Danijela Pranić, dipl.iur.

Telefon: 021/407-233

Mobitel: 091/265-5564

E-mail: danijela.pranic@vik-split.hr

  1. obavlja poslove redovitnog objavljivanja informiranja, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija
  2. unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti
  3. osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama