Biokovska 3, 21000 Split

Raspodjela potrošnje u stambenoj zgradi

Da bi stambena zgrada dobila pojedinačne račune preduvjet je da VIK-u donesu aneks međuvlasničkog ugovora koji će biti potpisan između upravitelja i predstavnika suvlasnika, sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. čl. 40 - Poslovi redovite uprave

Popunjene obrasce:

  • Ugovor o opskrbi pitkom vodom i odvodnji (3 primjerka)
  • Ovlaštenje predstavniku stanara i suglasnost za ispostavu pojedinačnih računa

dostavite osobno ili poštom na adresu:
ODJEL PRODAJE
Biokovska 3, Split
Tel: 407 - 282, 407-231
Fax:407 - 206