Hercegovačka 8, Split

Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostorija i vanjskog prostora u vlasništvu Vodovoda i kanalizacije d.o.o., anagrafske oznake Biokovska 3, Split

Predmet ovog Javnog natječaja je zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Zakupodavca, izgrađenih na čest. zem. 6552/3, 6552/8 i 6552/9 k.o. Split, z.k.ul. 8200, 8201, 8202 anagrafske oznake Biokovska 3, Split , ukupne površine od 1.093 m² od čega se površina od 857 m² odnosi na poslovni prostor, a površina od 236 m² se odnosi na prostor namijenjen za parkiranje vozila (vanjski prostor u unutrašnjosti zgrade).