Hercegovačka 8, Split

Odobreno korištenje bespovratnih sredstava EU iz Programa ruralnog razvoja RH

Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. Split odobreno preko deset milijuna kuna bespovratnih sredstava EU iz Programa ruralnog razvoja RH za vodovod u Sevidu i kanalizaciju u Stomorskoj.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ocijenila je da su dva prijavljena projekta VIK-a prihvatljiva za financiranje u sklopu provedbe Programa ruralnog razvoja RH, Mjere 07 – ''Temeljne usluge i obnove sela u ruralnim područjima'', Operacija 7.2.1. ''Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda", koji je bio raspisan od krajem 2016. godine. VIK-u je odobreno ukupno 10.196.051,48 kuna.

Prihvatljivima su ocijenjeni slijedeći projekti:

Izgradnja kanalizacije otpadnih voda i obalne šetnice s javnom rasvjetom u naselju Stomorska na otoku Šolti

- Odobreno 3.371.919,59 KN

- Na otoku Šolti, na zapadnom dijelu uvale Stomorska, infrastrukturna ulaganja obuhvatit će izgradnju nove crpne stanice, odvodnog kanala, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta.

Izgradnja vodovoda za naselje Sevid

- Odobreno 6.824.131,89 KN

- Na području općine Marina, u Sevidu, položit će se novi vodoopskrbni cjevovod, koji čini spoj vodoopskrbnog sustava Općine Marina s vodoopskrbnim sustavom Šibenika ukupne dužine 4,5 km.