Hercegovačka 8, Split

Plaćanje računa kod financijskih institucija

Od 21.11.2016 g. računi kod financijskih institucija ubuduće se ne mogu plaćati bez naknade za usluge platnog prometa.