Hercegovačka 8, Split

Započela provedba projekta razmjene elektroničkih računa između tijela javne vlasti, javnih i privatnih poduzeća

„eINVOICING for Croatian Public Authorities“ (eICPA)“ - CEF-TC-2016-3- eInvoicing

Digitalizacija poslovanja gospodarskih subjekata i javne administracije, njezino rasterećenje te povećanje transparentnosti predstavljaju faktore rasta koji osuvremenjuju javnu administraciju i čine je učinkovitom te donose financijsku korist na ukupnoj gospodarskoj razini.

 "eINVOICING for Croatian Public Authorities 2016-HR-IA-0090" ili kraće eICPA, projekt usmjeren je k promociji i ubrzanju primjene eRačuna/eFakturiranja u Republici Hrvatskoj između tijela javne vlasti, javnih i privatnih poduzeća, poboljšanjem postojećeg tehničkog i organizacijskog okruženja za razmjenu elektroničkih računa.

            TRAJANJE PROJEKTA:19.09.2017. – 19.09.2018.

            BUDŽET PROJEKTA: Ukupna vrijednost: 352,268 €, EU sufinanciranje: 264,201€

            Grant Agreement/Ugovor o darovnici: Potpisan 24/08/2017         

 Opći ciljevi projekta su:

  • poticanje i promocija korištenja elektroničke razmjene računa s javnom upravom,
  • integracija novih tijela javne uprave (županije, općine, javne tvrtke),
  • prilagodba formata razmjene eRačuna sukladno novom standardu Europske unije te
  • nadogradnja tehnološke osnove sa eDelivery komponentom.

Na eICPA projektu nastavljamo i sa daljnjim unaprjeđivanjem platforme eInvoice B2A Exchange HUB uspostavljenom kroz prvi CEF projekt eRačun B2A, prateći EU smjernice i preporuke.

Nositelj i koordinator projekta je MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA, dok su projektni partneri  IN2, FINA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA, ISTARSKA ŽUPANIJA, OPĆINA KAMANJE, OPĆINA PETRIJANEC te VODOVOD I KANALIZACIJA SPLIT.