Informativni izračun

Kalkulator omogućuje okviran izračun Naknade za vodne usluge - za zadanu potrošnju, područje vodoopskrbe i kategoriju potrošnje i Naknade za održavanje sustava - za zadani profil priključka.
Izračun je okvirnog karaktera. 
Stvaran iznos moguće je vidjeti samo na računu za vodu.

 

Loading...