Hercegovačka 8, Split

Opomene i ovrhe

Na računima za vodne usluge koje dobivaju korisnici vodnih usluga stoji napomena: „Nepodmireno dugovanje iz prethodnih razdoblja za neplaćene račune nakon roka dospijeća “ u kojem je kupac obavješten o svom dugovanju iz prethodnih razdoblja.

Korisnici vodnih usluga koji neuredno podmiruju svoje obveze dobivaju opomene s pozivom da dugovanje podmire odmah po primitku opomene kako bi se izbjeglo pokretanje ovršnih i parničnih postupaka.

Za sve informacije možete se javit na:
telefon: 021/545-900
fax 021/343-554,
pisanim putem na adresu : Vodovod i kanalizacija, d.o.o. Split, Hercegovačka 8,
ili putem maila: info@vik-split.hr

Ukoliko se dugovanje po opomeni ne podmiri pokreću se ovršni /parnični postupci a koji uzrokuju povećanje troškova.

Ukoliko ste primili prijedlog za ovrhu s rješenjem o ovrsi predlaže se da dugovanje podmirite u zadanom roku,s tim da se računi za vodne usluge plaćaju na račun broj: HR91 24070001500327873, dok se troškovi i kamate plaćaju na račun broj: HR29 24070001100160727. te se u poziv na broj upiše broj koji je naveden u svakom rješenju o ovrsi.