Hercegovačka 8, Split

Promjena imena korisnika vodoopskrbnog priključka

Promjenu imena korisnika može zatražiti isključivo vlasnik ili posjednik građevine/nekretnine koja je priključena na javnu vodoopskrbu. Zahtjevu za promjenu imena korisnika vodovodnog priključka treba priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • Fotokopija jednog računa za potrošenu vodu
  • Osobna iskaznica na uvid i OIB
  • Dokaz vlasništva ili posjeda nekretnine za koju se priključak koristi (vlasnički list ili rješenje o nasljeđivanju, ili drugi dokument koji nedvojbeno potvrđuje vlasništvo ili posjed nekretnine priključene na javnu vodoopskrbu).

U fazi promjene, kontrolira se za šta je odobren priključak u izvorniku, pri čemu je bitno da priključak pripada nekretnini a svi vlasnici predmetne nekretnine imaju jednako pravo na priključak bez obzira na koga dolaze računi.

Dokumentacija se može predati osobno u Centar za potrošače na adresi sjedišta društva, Hercegovačka 8, Split (svakim radnim danom od 08 - 15 sati), poštom na adresu sjedišta društva ili putem elektronske pošte na info@vik-split.hr.