Hercegovačka 8, Split

Promjena imena korisnika vodoopskrbnog priključka

Promjenu imena korisnika može zatražiti isključivo vlasnik ili posjednik građevine/nekretnine koja je priključena na javnu vodoopskrbu. Zahtjevu za promjenu imena korisnika vodovodnog priključka treba priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • Fotokopija jednog računa za potrošenu vodu
  • Osobna iskaznica na uvid i OIB
  • Dokaz vlasništva ili posjeda nekretnine za koju se priključak koristi (vlasnički list ili rješenje o nasljeđivanju, ili drugi dokument koji nedvojbeno potvrđuje vlasništvo ili posjed nekretnine priključene na javnu vodoopskrbu).

U fazi promjene, kontrolira se za šta je odobren priključak u izvorniku, pri čemu je bitno da priključak pripada nekretnini a svi vlasnici predmetne nekretnine imaju jednako pravo na priključak bez obzira na koga dolaze računi.

Dokumentacija se predaje u VIK – Hercegovačka 8, Split (Kopilica) - soba 12; tel. 545-900 ili poštom na adresu sjedišta društva Radno vrijeme sa strankama je svakim radnim danom od 8 – 13 sati (dnevni odmor od 10,30 – 11 sati.)