SVEČANO OTVARANJE GRADILIŠTA NA IZGRADNJI FOTONAPONSKIH ELEKTRANA CS KUNČEVA GREDA I CS RAVNE NJIVE

U petak 15. ožujka 2024. godine u 9:00 sati na lokaciji crpene stanice Ravne Njive na adresi Zagorski put kod br. 14, 21000 Split, svečano je otvoreno gradilište izgradnje fotonaponskih elektrana na crpnoj stanici Kunčeva Grada i crpnoj stanici Ravne Njive.

Radove na gradilištu svečano je otvorio Miroslav Delić, ispred naručitelja Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split, te Ante Čikotić ispred tvrtke INOVAPRO d.o.o., Zagreb, koja će izvršavati ugovorene radove uz nazočnost gradonačelnika Grada Splita gosp. Ivice Puljka.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 160.283,00 eura bez PDV-a, odnosno 200.353,75 eura s PDV-om. Rok završetka izvršenja Ugovora iznosi ukupno 5 mjeseci.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. je krenula u izgradnju sustava za proizvodnju električne energije iz sunčanih elektrana (SE) u cilju ostvarenja ušteda u potrošnji električne energije. Osim očekivanih pozitivnih financijskih efekata i odgovornog gospodarenja objektima i potencijalima Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split, postiže se kvalitetnija usluga krajnjim korisnicima kao i očuvanje okoliša smanjenjem emisije stakleničkih plinova. Godine 2020. VIK je izradio tehno-ekonomsku analizu varijantnih rješenja za izgradnju sunčanih elektrana na svojim objektima (obuhvaćeno je ukupno 18 objekata). Temeljem izrađene analize krenula je izrada projektne dokumentacije, te ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju solarnih elektrana.

Predmetnim ugovorom o izgradnji fotonaponskih elektrana obuhvaćena su dva objekta, i to CS Kunčeva grda i CS Ravne Njive. Trenutno su u fazi projektiranja još tri fotonaponske elektrane na objektima VIK-a (Upravna zgrada VIK-a, UPOV Divulje i CS Sućurac), čija se izgradnja očekuje u sljedećoj godini.

CS Kunčeva grada nalazi se u Solinu. Izgradnja sunčane fotonaponske elektrane na krovu objekta gospodarske namjene CS Kunčeva je primarno proizvodnja za vlastite potrebe. Za smještaj FN modula koristit će se ravni krov na objektu crpne stanice. Na krovu će se instalirati ukupno 162 fotonaponska modula od monokristaliničnog silicija snage 375Wp, što daje ukupnu vršnu snagu od 60,75 kWp. Očekivana proizvodnja po kilovatu instalirane snage iznosi oko 1350 kWh godišnje, odnosno, očekivana godišnja proizvodnja električne energije FN elektrane „CS Kunčeva Greda“ iznosi 77.629 kWh. S obzirom na trenutnu potrošnju objekta od oko 2298 MWh/god., cjelokupna proizvodnja SE će se direktno potrošiti unutar objekta (100%) i nema isporuke viškova u mrežu (proizvodnja SE iznosi 3% ukupne potrošnje CS Kunčeva greda). Obzirom na cijene električne energije iz 2020. godine, povratni period ulaganja iznosi 8 godina.

Ravne Njive nalaze se u Splitu. Izgradnja sunčane fotonaponske elektrane na krovu objekta gospodarske namjene CS Ravne Njive je primarno proizvodnja za vlastite potrebe. Za smještaj FN modula koristit će se krov na objektu crpne stanice a čija je površina cca 1.100 m2. Na krovu će se instalirati ukupno 532 fotonaponska modula od monokristaliničnog silicija snage 330 kWp, što daje ukupnu vršnu snagu od 175,56 kWp. Očekivana godišnja proizvodnja električne energije FN elektrane „CS Ravne Njive“ iznosi 220.254 kWh. S obzirom na trenutnu potrošnju objekta od oko 7410 MWh/god., cjelokupna proizvodnja SE će se direktno potrošiti unutar objekta (100%) i nema isporuke viškova u mrežu (proizvodnja SE iznosi 2% ukupne potrošnje CS Kunčeva greda). Obzirom na cijene električne energije iz 2020. godine, povratni period ulaganja iznosi 8 godina.

Rad solarnih elektrana biti će nadziran sustavom daljinskog nadzora, daljinskog otkrivanja kvarova, pohranu i prikaz podataka čime je omogućen daljinski nadzor rada fotonaponskog sustava. Raspoložive su sve informacije o pogonu elektrane u bilo kojem trenutku, kako bi se omogućilo trenutno otkrivanje kvarova, te nadzirati ili analizirati rad sustava, odnosno dobiti vizualni prikaz osnovnih parametara u radu.

Za izradu projektnih dokumentacija solarnih elektrana CS Ravne Njive, CS Kunčeva greda, upravna zgrada VIK-a, UPOV Divulje i CS Sućurac, donesena je odluka o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije od strane Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 40%. U najavi je i natječaj za sufinanciranje izgradnje solarnih elektrana u sektoru vodnih usluga koje provodi Fonda za zaštitu okoliša, te će se po objavi natječaja izvršiti prijava ne predmetni natječaj kojim će se ostvariti sufinanciranje u iznosu od 40% uloženih sredstava.

 

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.