Hercegovačka 8, Split

 

 

Izgradnja sustava odvodnje naselja Srinjine – status radova završno s veljačom 2022.

U periodu od listopada 2021. do veljače 2022. godine u Srinjinama su izvršeni slijedeći radovi:

Kanal S – 1

 1. Izvršena priprema za asfaltiranje na ukupno 3.840 m²
 2. Izvršeno asfaltiranje ukupno 3.840 m²
 3. Izvedena je kabelska kanalizacija sustava za daljinski nadzor i upravljanje u duljini od 1.373 metara
 4. Izveden je privremeni vodoopskrbni cjevovod (mimovod) u duljini od 246 metara za opskrbu stanovništva dok traje radovi na izmještanju i zamjeni postojećeg vodovoda
 5. Izvedeno je 8 stalnih kućnih priključaka
 6. Izvedeno je 6 metara dodatnih fekalnih ključnih priključaka s priključnim oknom
 7. Izvedeno je ispitivanje vodovoda (tlačne probe) u duljini od 241 metar

 Kanal S – 2

 1. Izvedena je kabelska kanalizacija sustava za daljinski nadzor i upravljanje u duljini od 601 metar
 2. Izvedeno je vraćanje betonske kolne površine u prvobitno stanje na 572 metara kvadratnih
 3. Izvedeno je 38 stalnih kućnih priključaka
 4. Izvedeno je 26 vodomjernih okana na kućnim priključcima
 5. Izvedeno je ispitivanje vodovoda (tlačna proba)

Kanal S – 5

 1. Izvedeno asfaltiranje na 509,56 m2

Uz radove na kanalizacijskom i vodoopskrbnom sustavu koji su predmet ovog Projekta, u Srinjinama se izvode radovi izgradnje i poboljšanja ostale infrastrukture na način da je s drugim investitorima – HEP i Grad Split koordinirano izvođenje radova.