Hercegovačka 8, Split

 

 

Napredak radova u naselju Srinjine

U ponedjeljak, 1. veljače u naselju Srinjne su započeli radovi u okviru projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin“ ukupne vrijednosti gotovo 1,8 milijardi kuna, koji se sufinancira sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

 

Vrijednost radova projekta „Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split–Solin“ u samom naselju Srinjine iznosi 14.975.000,00 kuna s PDV-om.

S obzirom da je u naselju Srinjine zadnjih godina očit porast broja stanovništa praćen razvojem turističkih i smještajnih kapaciteta, konačno rješavanje kanalizacijskog sustava i poboljšanje sustava vodoopskrbe, kao i izgradnja i popravljanje ostale infrastrukture značajan je zahvat koji će podići standard življenja u Srinjinama.

U naselju Srinjine planirani su radovi koji obuhvaćaju:

  1. Izgradnju kanalizacijskih kolektora u duljini 3.724,4m te za kućne priključke 190,0m
  1. Izmještanje postojećeg vodovoda u duljini 339,9m

U periodu od početka radova pa zaključno s mjesecom srpnjom 2021. na području naselja Srinjine kumulativno su izvršeni sljedeći radovi:

  1. Izvedeno ukupno fekalne kanalizacije -2069,00 m
  2. Izvedeno  kućnih fekalnih priključaka – 68 kom
  3. Izvedeno ukupno vodvodnog mimovoda- 887,00 m
  4. Izvedeno ukupno vodovoda- 144,00 m

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.