Hercegovačka 8, Split

 

 

Radovi u Srinjinama gotovi do kraja 2022. godine

Projektom Poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin riješiti će se jedan od osnovnih problema Srinjina, a to je nepostojanje izgrađenog sustava odvodnje otpadnih voda. Pored toga, Srinjine zadnjih godina bilježe značajan porast broja stanovnika koji je rastao paralelno s razvojem turističkih i smještajnih kapaciteta. Povećanje broja stanovnika te pojačani dolazak turista i posjetitelja doveo je i do povećane potrebe za suvremenim vodoopskrbnim i kanalizacijskim sustavom. Konačno rješavanje kanalizacijskog sustava i poboljšanje sustava vodoopskrbe, kao i izgradnja i popravljanje ostale infrastrukture značajan je zahvat koji će podići standard života stanovnika Srinjina.

 

Upravo će radovi i zahvati planirani u projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split–Solin“ dovesti do rješavanja nedostataka u  kanalizacijskom sustavu i do poboljšanja postojećeg sustava vodoopskrbe.

 

U naselju Srinjine će se izvesti radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u ukupnoj duljini preko 3,7 km. Također izvesti će se kućni priključci  na kanalizacijsku mrežu. Osim radova na sustavu odvodnje radi se paralelno i na sustavu vodoopskrbe odnosno izmještanju postojećeg vodovoda i njegovoj zamjeni  novim vodovodom od „duktil“ cijevi u duljini od 2,1 km.  U radove je uključeno asfaltiranje ulice u punoj širini.

Do sada je u Srinjinama odrađeno više od 50% posto planiranih radova. Trenutno se vrlo intenzivno radi na 3 lokacije, konkretno na trasi 3 kolektora odvodnje. Na trasi kolektora S1 u Mosorskoj ulici, radovi se i dalje koordiniraju s Hrvatskom elektroprivredom koja istovremeno obnavlja niskonaponsku mrežu.

Od planiranog je izgrađeno preko 2000 metara  kanalizacije te 70 kućnih priključaka, te preko 900 metara izmještenog vodovoda s 8 novih hidranata.

Do sada smo asfaltirali 4350 metara kvadratnih i betonirali 940 metra kvadratnih kolne površine i izveli kabelsku  kanalizaciju za sustav daljinskog nadzora i upravljanja u duljini od približno 2000 m.

Očekivani završetak radova je do kraja ove godine, nakon čega slijedi tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole. Uz radove na kanalizacijskom i vodoopskrbnom sustavu koji su predmet ovog Projekta, u Srinjinama se obavlja izgradnja i poboljšanje ostale infrastrukture tako da je s drugim investitorima (HEP i Grad Split) iskoordinirano da oni usporedno izvedu svoje radove na niskonaponskoj mreži i javnoj rasvjeti.

Izvođač radova u Srinjinama je zajednica gospodarskih subjekata: DOM COMMERCE d.o.o. i LAVČEVIĆ d.d.

Ukupna ugovorena vrijednost radova projekta „Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split–Solin“ u samom naselju Srinjine iznosi 13.548.927,00 kuna bez  PDV-a, a cjelokupni Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin” investicija ukupne vrijednosti 1.8 milijardi kuna. 68,71% ukupno prihvatljivih troškova financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Preostalih 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Sadržaj ove objave je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split