Hercegovačka 8, Split

 

 

Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i općina Podstrana, Klis i Dugopolje

Područje Grada Solina i općina Podstrana, Klis i Dugopolje lokacije su provođenja projekta "Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Split-Solin" na kojima će se provoditi aktivnosti vezane uz izgradnju i unapređenje sustava odvodnje i vodoopskrbe.  Aktivnosti će uključivati:

Sustav odvodnje:

 • Izgradnja 43.560 m kanalizacijske mreže
 • Izgradnja 16 kanalizacijskih crpnih stanica
 • Izgradnja 5.769 m tlačnih cjevovoda
 • Izgradnja 20.118 m kabelske kanalizacije
 • Rekonstrukcija 2 kanalizacijske crpne stanice
 • Priprema izvedbe za 1.309 kućnih priključaka
 • Sanacija kanalizacijske mreže 2.134 m

Sustav vodoopskrbe:

 • Izgradnja 27.069 m vodoopskrbnih cjevovoda
 • Rekonstrukcija 3.486 m vodoopskrbnih cjevovoda
 • Izgradnja 9 vodosprema
 • Izgradnja 8 crpnih stanica
 • Priprema izvedbe za 244 kućnih priključaka

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin” investicija je ukupne vrijednosti 1.791.760.602,63 kn, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 1.419.408.482,096 kn, 975.315.032,88 kn, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Preostalih 372.352.120,53 kuna ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split – Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.