Hercegovačka 8, Split

 

 

Svečano potpisan UGOVOR O USLUGAMA NADZORA NAD GRADNJOM ZA UGOVORE 1-6 (UPOV, mreža I SDNU)   u okviru  „PROJEKTA  POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT-SOLIN“

Svečano potpisan UGOVOR O USLUGAMA NADZORA NAD GRADNJOM ZA UGOVORE 1-6 (UPOV, mreža I SDNU) u okviru „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT-SOLIN“

Danas je, 14. siječnja, u velikoj dvorani sjedišta društva VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., održano svečano potpisivanje Ugovora o uslugama nadzora nad gradnjom za ugovore  1-6  (UPOV, mreža, SDNU) u okviru „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“.

Ugovor o uslugama nadzora su ispred Zajednice gospodarskih subjekata INSTITUT IGH, d.d., Zagreb i EPTISA ADRIA d.o.o., Zagreb, potpisali Vedrana Tudor, specijalni opunomoćenik i članica Uprave društva INSTITUT IGH, d.d., Zagreb te Josip Ćorić - prokurist društva EPTISA ADRIA d.o.o., Zagreb. U ime Naručitelja, društva VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split, ugovor je potpisao direktor društva Tomislav Šuta.

Image

Potpisnici Ugovora: Vedrana Tudor,  INSTITUT IGH, d.d., Zagreb; Tomislav Šuta, VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split; Josip Ćorić, EPTISA ADRIA d.o.o., Zagreb 

Vrijednost Ugovora iznosi 33.686.524,00 HRK bez PDV-a, a usluge nadzora u okviru ovog Ugovora obuhvaćaju usluge stručnog  građevinskog, strojarskog, elektro i geodetskog nadzora te provedbe ugovora o radovima.

Nadzor će se odnositi na sve radove na spoju sustava odvodnje južnog sliva na Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Stupe i dogradnji podmorskog ispusta Stobreč, zatim radove na optimalizaciji spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita. Također uključivat će nadzor nad radovima na odvodnji i vodoopskrbi naselja Žrnovnica i Korešnica, rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i Općina Podstrana, Klis i Dugopolje, nadzor nad radovima na dogradnji sustava daljinskog nadzora i upravljanja i regulaciji dovoda vode izvorišta Jadro – crpna stanica Ravne Njive te na projektiranju, rekonstrukciji i dogradnji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin” investicija je ukupne vrijednosti 1.791.760.602,63 kn, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 1.419.408.482,096 kn, 975.315.032,88 kn, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Preostalih 372.352.120,53 kuna ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split – Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ovog priopćenja je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.