Hercegovačka 8, Split

 

 

ZNAČAJAN NAPREDAK RADOVA U NASELJU SRINJINE

ZNAČAJAN NAPREDAK RADOVA U NASELJU SRINJINE

U veljači 2021. godine u naselju Srinjine započeti su prvi radovi na projektu  „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split–Solin“ i to na izgradnji sustava odvodnje naselja Srinjine.

Naselje Srinjine nema izgrađeni sustav odvodnje otpadnih voda, a pored toga zadnjih godina se zabilježilo značajan porast broja stanovnika koji je rastao paralelno s razvojem turističkih i smještajnih kapaciteta na području naselja. Povećanje broja stanovnika te pojačani dolazak turista i posjetitelja doveo je i do povećane potrebe za suvremenim vodoopskrbnim i kanalizacijskim sustavom. 

Upravo će radovi i zahvati planirani u projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split–Solin“ dovesti do rješavanja nedostataka u  kanalizacijskom sustavu i do poboljšanja postojećeg sustava vodoopskrbe.

 

Uz radove na kanalizacijskom i vodoopskrbnom sustavu koji su predmet ovog Projekta, u Srinjinama se obavlja se izgradnja i poboljšanje ostale infrastrukture na način da je s drugim investitorima (HEP i Grad Split) iskoordinirano da oni usporedno izvedu svoje radove na niskonaponskoj mreži i javnoj rasvjeti.  Svi će ovi zahvati podići standard života stanovnika  Srinjina.

 

Napredak radova u Srinjinama zabilježili smo posjetom aktivnim gradilištima i popratili početak stavljanja asfalta na završenu dionicu na kojoj su položene cijevi i okna kanalizacije i na kojoj je izmješten postojeći vodovod te položene cijevi za kabelsku kanalizaciju sustava daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU), zatim iskopi za izmještene vodovodne cijevi, polaganje i zatrpavanje cijevi te proces tlačne probe postavljenih vodovodnih cijevi.  

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.