Hercegovačka 8, Split

NAJAVA RADOVA U KAŠTEL KAMBELOVCU_UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI DIJELA SEKUNDARNE I KANALIZACIJSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora)

NAJAVA RADOVA U KAŠTEL KAMBELOVCU_UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI DIJELA SEKUNDARNE I KANALIZACIJSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora)

Obavještavamo vas kako u petak, 8. listopada 2021. planiramo započeti radove na kolektoru:

  • F-143, Obala kralja Tomislava u Kaštel Kambelovcu