IZGRADNJA VODOVODA ZA NASELJE SEVID (spoj južnog dijela vodoopskrbnog sustava Općine Marina s vodoopskrbnim sustavom Šibenika – dionica u Splitsko-dalmatinskoj županiji)

Ministarstvo poljoprivrede krajem kolovoza 2016. raspisalo je Natječaj za provedbu Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., za podmjeru 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, za operaciju 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda za koje korisnici ostvaruju potpore iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).
 
U skladu s odredbama Pravilnika o provedbi Mjere 07 » Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim  područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN. br. 71/16)  Vodovod i kanalizacija d.o.o.  prijavio je projekt IZGRADNJA VODOVODA ZA NASELJE SEVID (spoj južnog dijela vodoopskrbnog sustava Općine Marina s vodoopskrbnim sustavom Šibenika – dionica u Splitsko – dalmatinskoj županiji) s ciljevima:
 
▪  Izgradnje vodoopskrbne mreže  duljine 4.065 m
▪  Proširenja vodoopskrbne mreže na području Općine Marina, za potrebe naselja Sevid, na koje će biti priključeno 267  stanovnika
▪  Dogradnje sustava vodoopskrbe, stanovnici i posjetitelji naselja Sevid (koji predstavljaju ciljane skupine) će dobiti pristup zdravstveno ispravnoj i kontroliranoj vodi za piće, što je u skladu sa EU Direktivom o pitkoj vodi 98/83/EZ kao i  Rezolucijom Opće skupštine UN-a 64/292.
 
Odlukom o prihvatljivosti od dana 10. srpnja 2017.g. projekt je ocijenjen prihvatljivim, utvrđen je najviši iznos potpore u iznosu od 6.824.131,89 kn – 100% financiranje,  te je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisan Ugovor o financiranju.

Postupci javne nabave za izgradnju i nadzor provedeni su u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju te su sklopljeni ugovori s izvođačima. Provedba ulaganja može trajati najduže 36 mjeseci, a rok počinje teći od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost VIK-a.