Hercegovačka 8, Split

Projekt boDEREC-CE Interreg Central Europe

U sklopu EU programa Interreg Central Europe 2014-2020, prioritetne osi 3. Suradnja u području prirodnih i kulturnih resursa za održivi rast u Središnjoj Europi, odobreno je sufinanciranje projekta boDEREC-CE (engl. Board for Detection and Assessment of Pharmaceutical Drug Residues in Drinking Water – Capacity Building for Water Management in Central Europe), vrijednog 2.328.140,81 €.


Zagađenje farmaceutskim proizvodima i proizvodima za osobnu njegu (engl. Pharmaceuticals and personal care products - PPCP) dospijeva u okoliš kroz izlučivanje živih organizama, otpada iz kućanstva i industrije, kanalizacije, otpadnih voda iz životinjskih farmi te izravnim odlaganjem tih proizvoda. Premda se dio tih spojeva razgrađuje i degradira, neki od njih ostaju u tlu i vodi te mogu stvoriti potencijalni rizik za okoliš i zdravlje. Većina postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda ih ne može eliminirati. Problematici praćenja i uklanjanja PPCP-ova u vodi, projekt boDEREC-CE pristupit će razvijanjem zajedničkog smjera djelovanja i politike na razini EU-a.


Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split sudjeluje na projektu kao projektni partner, dok je Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju Hrvatskog geološkog instituta u ulozi vodećeg partnera na projektu.


Trogodišnje trajanje projekta predviđeno je do 2022. godine, tijekom kojeg će suradnju ostvariti 12 partnera iz sedam država Europske Unije (Austrija, Češka, Italija, Njemačka, Poljska, Slovenija i Hrvatska).


Među osam pilot područja uspostavljenih u sedam država Europske Unije, nalazi se i hrvatsko pilot područje slijeva rijeke Jadro, koja se koristi za vodoopskrbu šireg splitskog područja.
Ciljevi projektnih aktivnosti su unaprijediti znanja o identifikaciji, praćenju ponašanja, modeliranju pronosa i tehnološkim mogućnostima uklanjanja PPCP-ova u vodnim resursima korištenim u vodoopskrbi.


Službena internet stranica projekta: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/boDEREC-CE.html

Konzorcij projektnih partnera boDEREC-CE projekta

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.