Hercegovačka 8, Split

 

 

Interreg CE projekt DEEPWATER – CE

 

U sklopu EU programa Interreg Central Europe 2014-2020, prioritetne osi 3. Suradnja u području prirodnih i kulturnih resursa za održivi rast u središnjoj Europi, odobreno je sufinanciranje projekta DEEPWATER – CE (engl. Developing an integrated implementation framework for Managed Aquifer Recharge solutions to facilitate the protection of Central European water resources endangered by climate change and user conflict), vrijednog 1.771.535,96 € od čega se 85% financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Trajanje projekta predviđeno je u razdoblju od 3 godine, od 01.05.2019. - 30.04.2022.g., tijekom kojeg će suradnju ostvariti sljedećih 8 projektnih partnera iz pet država Europske unije (Mađarske, Njemačke, Poljske, Slovačke i Hrvatske):

1. Mađarski institut za rudarstvo i geologiju, Budimpešta, Mađarska - vodeći partner;

2. Geogold Kárpátia d.o.o., Kaba, Mađarska;

3. Tehničko sveučilište u Münchenu, Minhen, Njemačka;

4. Sveučilište u Šleskoj, Katowice, Poljska;

5. Poljske vode, Warszawa, Poljska;

6. Institut za istraživanje voda, Bratislava, Slovačka;

7. Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Split, Hrvatska;

8. Hrvatski geološki institut, Zagreb, Hrvatska.

 

Očekuje se da će klimatske promjene značajno utjecati na regiju u bliskoj budućnosti, što je i prepoznato u mnogim strategijama razvoja na području središnje Europe, uz predviđenu izmjenu količine oborina koje dovode do velikih varijacija u ispustima rijeka i negativnih učinaka na dostupnost vodnih resursa. Podzemna rješenja za skladištenje vode – vodonosnici, predstavljaju izvanredan potencijal za prilagođavanje negativnim učincima klimatskih promjena na vodne resurse čime se dugoročno učinkovito doprinosi stabilnoj i sigurnoj vodoopskrbi. Managed Aquifer Recharge (MAR) tehnologija je održiv pristup za prikupljanje viška površinskih voda i oborina u razdobljima obilježenim obiljem vode i njihovim pohranjivanjem u suhim vremenima u podzemnim vodonosnicima.

 

Glavni cilj projekta DEEPWATER-CE je razviti integrirane kapacitete za upravljanje okolišem odgovornih javnih aktera u središnjoj Europi za sveobuhvatni transnacionalni pristup u planiranju i upravljanju vodnim resursima i usvajanje MAR shema kao rješenja za nestašicu vode izazvanu klimatskim promjenama. Na području središnje Europe to će biti učinjeno analiziranjem uvjeta za primjenu prilagođenih MAR rješenja, identifikacijom područja najvećih potreba kroz razne klimatske scenarije i proučavanjem izvedivosti MAR rješenja u odabranim pilot mjestima, a sve na temelju relevantnih rezultata prethodnih Projekata FP7 i HORIZON 2020.

 

8 Partnera iz 5 zemalja središnje Europe zajedno s relevantnim pridruženim partnerima i donositeljima odluka koji predstavljaju kompetentne javne i privatne organizacije, poboljšat će svoj kapacitet primjene sveobuhvatnog pristupa planiranju i upravljanju vodama koji obuhvaća ekološke, socijalne i ekonomske ciljeve, uzimajući u obzir potrebe međusektorskih dionika i ciljnih skupina koje su uključene u projekt, na temelju postojećeg znanja i najbolje prakse kao i provođenjem pilot aktivnosti i novim saznanjima u preporuke za provedbu politika o usvajanju MAR tehnologije kroz akcijske planove u središnjoj Europi.

 

Službena internet stranica projekta: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/DEEPWATER-CE.html

Konzorcij projektnih partnera DEEPWATER-CE projekta

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.