VODA JE ŽIVOT – video

Projekt boDEREC-CE bavi se vodom. Razvija metode praćenja i uklanjanja ostataka farmaceutskih proizvoda i proizvoda za osobnu njegu u vodi za piće te predlaže zajednički smjer djelovanja i nove politike na EU razini.
Među osam istraživačkih pilot područja uspostavljenih u sedam država EU, nalazi se i hrvatsko pilot područje slijeva rijeke Jadro. Što se tamo radi pogledajte u videozapisu. 
Projekt boDEREC-CE (engl. Board for Detection and Assessment of Pharmaceutical Drug Residues in Drinking Water – Capacity Building for Water Management in Central Europe) sufinanciran je 85% u sklopu EU programa Interreg Central Europe 2014-2020, prioritetne osi 3. Suradnja u području prirodnih i kulturnih resursa za održivi rast u Središnjoj Europi. Ukupna vrijednost projekta je 2.328.140,81 €.
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.