"Živiš li MORE? - Jadransko more je jedno, briga o njemu pripada svima"

1. prosinca. 2020.
AdSWIM

"Živiš li MORE? - Jadransko more je jedno, briga o njemu pripada svima" ključna je poruka projekta AdSWiM (Managed use of treated urban wastewater for the quality of the Adriatic Sea), sufinanciranog iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Projekt AdSWiM jedan je od brojnih projekata koje provodi Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split u sklopu programa INTERREG V-A Italija - Hrvatska.

Razlog za pokretanje projekta ponajviše leži u činjenici da se razina kvalitete Jadranskog mora pokazala izrazito heterogenom, što dovodi održivost i sastav mikrobne zajednice u veliku opasnost. Promjena u rasprostranjenosti vrsta u morskim biološkim zajednicama uzrokuje gubitak jedinstvenosti i cjelovitosti ekosustava te rizik gubitka vitalnosti i širenja invazivnih i nepoželjnih vrsta.

Projekt se tako bavi problematikom otpadnih voda, njihove obrade, pročišćavanja i poboljšanja kvalitete te ispituje suvremene postupke i mogućnosti korištenja novih analitičkih uređaja, novih kemijskih i mikrobioloških parametara, sve u svrhu očuvanja kvalitete morske vode i cjelokupne ravnoteže ekosustava Jadranskog mora.

Saznajte više o našem projektu, projektnim partnerima te provedbi projektnih aktivnosti u projektnom videozapisu u nastavku.

 

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.