Hercegovačka 8, Split

RADOVI U KAŠTEL STAROM - UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI DIJELA SEKUNDARNE I KANALIZACIJSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora) PROJEKTA AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR (A1)

RADOVI U KAŠTEL STAROM - UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI DIJELA SEKUNDARNE I KANALIZACIJSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora) PROJEKTA AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR (A1)

Obavještavamo vas kako u četvrtak, 14.  listopada 2021. planiramo započeti radove na kolektoru:

  • F-52.17, Ulica Put Blata u Kaštel Starom

Molimo stanovnike ulice da u skladu s početkom radova podnesu Zahtjev za priključenje.