Hercegovačka 8, Split

Izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje kod Instituta za oceanografiju (Marjan), ev. br. nabave: 2021-IURU/08