Crpka za CS Divulje, ev. br. nabave: 2023-R/10
VODOMJERI I REZERVNI DIJELOVI VODOMJERA, ev.br. nabave: 2023-R/06