Hercegovačka 8, Split

Usluga odvoza i zbrinjavanja neopasnog otpada iz sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, ev. br. nabave: 2020-U/06