Hercegovačka 8, Split

Usluge CCTV inspekcije kanalizacijskih cjevovoda, ev. br. nabave: 2020-U/19