Hercegovačka 8, Split

Izvođenje radova na rekonstrukciji i izmještanju postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Gašpini, ev. br. nabave: 2021-IUJUR/13