Hercegovačka 8, Split

Nabava 60 t tabletirane soli za dezinfekciju pitke vode izvorišta Jadro, ev. br. nabave: 2021-JR/41