Hercegovačka 8, Split

Sustav videonadzora i protuprovale za crpne stanice (GPRS): Srinjine, Filipovići, Bidnić, Radošić, ev. br. nabave: 2021-JU/22