Hercegovačka 8, Split

Zamjena (nabava novih) dotrajalih crpnih stanica s postoljima i pripadajućim pričvrsnim elementima (grupa 2), ev. br. nabave: 2021-JR/32