Hercegovačka 8, Split

Zamjena pretvarača frekvencije u crpnoj stanici Divulje uređaj, ev. br. nabave: 2021-JU/105