Hercegovačka 8, Split

Obavljanje poslova pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje na području grada Kaštela