PLAN ASFALTIRANJA ZA OŽUJAK 2023. - UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI DIJELA SEKUNDARNE I KANALIZACIJSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora) PROJEKTA AGLOMERACIJE

Donosimo plan asfaltiranja ulica na području Kaštela od 1. do 17. ožujka. Radi se ulicama u kojima su dovršeni radovi i završena kontrolna ispitivanja kolektora.

1. ožujka - Kaštel Stari (F-59.3, Đakovačka ulica, F-67.1, Put Banovine, F-45, Zadarska ulica, Ulica hrvatskih domoljuba)

2. ožujka - Kaštel Lukšić (F-99, Ulica Marka Marulića, F-91, Cesta pape Ivana Pavla II

               - Kaštel Stari (F-47.1, Šibenska ulica, F-54.2, 141. brigade)

3. ožujka - Kaštel Stari (F-23, Ulica Grgura Ninskog)

6. ožujka - Kaštel Lukišić (F-87.1,Stupi, F-87.3, F87-4, F-87.4.1, Primoštenska ulica)

7. ožujka - Kaštel Novi (F-32.6, Ulica biskupa Pavla Žanića)

8. ožujka - Kaštel Novi (F-32.6 nogostup; Ulica biskupa Pavla Žanića)

                - Kaštel Štafilić (F-19.2.2, Put Mastrinke, K-10.17.3, Klišmanićeva ulica)

9. ožujka - Kaštel Kambelovac (F176.2, Ulica uz prugu, F-176.3, Grabovica)

10. ožujka - Kaštel Kambelovac (F175, Lalin I, F-124.5,Lapotić, F-176.11, Ulica kralja Krešimira, F-176.7, Put Čigulice, F-176.5, F-176, Ulica Planiće)

13. ožujka - Kaštel Kambelovac (F-176.6, Ulica Planiće, Kaštel Stari, F-54.2, 141.brigade)

14. ožujka - Kaštel Novi (F-33.3.1;7, Ulica Petra Zanete, Ulica don Frane Bulića, Ulica biskupa Pavla Žanića)

15. ožujka - Kaštel Novi (F-33.3.2;6, Ulica Gaje Radunića, Ulica biskupa Pavla Žanića)

16. ožujka - Kaštel Novi (F-32, F-32.3, Ulica Gaje Radunića)

17. ožujka - Kaštel Novi (F-32.6, Ulica biskupa Pavla Žanića)

 

Molimo građane za razumijevanje tijekom trajanja radova.