POTPISAN UGOVOR O JAVNIM USLUGAMA ZA DOGRADNJU SUSTAVA DALJINSKOG NADZORA I UPRAVLJANJA OBJEKTIMA (SDNU) AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR

U petak, 11. studenog, u prostorima Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split održano je potpisivanje Ugovora o javnim uslugama za dogradnju sustava daljinskog nadzora i upravljanja objektima (SDNU) aglomeracije Kaštela-Trogir, u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir“.

Ugovor vrijedan 1.770.822,46 kuna bez PDV-a, potpisali su Tomislav Šuta, direktor Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split u ime Naručitelja te Ljubomir Božiković, član Uprave tvrtke Elmap, u ime Izvršitelja.

Ugovorne usluge podrazumijevaju hardversku i softversku revitalizaciju postojećeg upravljačkog podcentra CUPOV Divulje, ispitivanje funkcionalnosti rada postojećih objekata na revitaliziranoj SCADI, uvođenje u revitaliziranu SCADU novih objekata Aglomeracije Kaštela – Trogir, uz neprekidni rad nadzora i upravljanja nad postojećim objektima.  Predviđeno trajanje izvršenja usluga je 48 mjeseci za dogradnju sustava te ispitivanje tehničke ispravnosti.  Ugovor za dogradnju sustava daljinskog nadzora i upravljanja objektima (SDNU) aglomeracije Kaštela-Trogir, šesti je potpisani ugovor u sklopu ove aglomeracije.

Projekt Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir ukupne vrijednosti 1,43 milijarde kuna, s 803 milijuna kuna sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014. – 2020.

Nositelj ovog projekta, ujedno jedne od najvećih infrastrukturnih investicija u Republici Hrvatskoj, je Vodovod i kanalizacija Split, a realizira ga u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja RH,  Hrvatskim vodama, gradovima Kaštela, Trogir i Split, općinama Okrug, Seget te naseljem Slatine.

Realizacijom projekta aglomeracije Kaštela-Trogir, vodoopskrbna mreža na području Kaštela, Trogira i Čiova proširit će se na dodatnih 7.700 stanovnika (2.548 priključaka) povećavajući stopu priključenosti na 99 %, dok će istodobno 32.477 stanovnika (8.613 priključaka) biti priključeno na kanalizacijski sustav čime će se priključenost podignuti sa sadašnjih 45 % na 97 %.