RADOVI U KAŠTEL KAMBELOVCU I KAŠTEL LUKŠIĆU - UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI DIJELA SEKUNDARNE I KANALIZACIJSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora) PROJEKTA AGLOMERACIJ

Obavještavamo vas kako u petak, 2. prosinca 2012., započinjemo s pripremnim radovima na kolektorima:

  • F-133, Ulica biskupa don Frane Franića, Kaštel Kambelovac           
  • Vz-K5.1, Šetalište Braće Butir, Kaštel Lukšić                  

Zahvaljujemo na razumijevanju za vrijeme trajanja radova.