RADOVI U KAŠTEL ŠTAFILIĆU- UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI DIJELA SEKUNDARNE I KANALIZACIJSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora) PROJEKTA AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR –

Obavještavamo vas kako u utorak, 15. studenog 2022., započinjemo s pripremnim radovima na kolektoru:

  • F-19.2, Put Svete Lucije, Kaštel Štafilić

Nakon pripremnih radova krećemo s iskopom kanalizacije, a planirani početak iskopa je 21.11.2022.

                                                          

Zahvaljujemo na razumijevanju za vrijeme trajanja radova.