RADOVI U KAŠTEL ŠTAFILIĆU- UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI DIJELA SEKUNDARNE I KANALIZACIJSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora) PROJEKTA AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR –

Obavještavamo vas kako u petak, 7. listopada 2022., započinjemo s pripremnim radovima na kolektorima:

  • F-10 i F-10.1, Bijačka ulica, Kaštel Štafilić                                                           

Nakon pripremnih radova započinje iskop fekalne kanalizacije. Predviđeno trajanje radova je 3 mjeseca.