U ViK-u potpisan Ugovor za nabavu vodomjera i dodatnih dijelova za održavanje mreže u okviru projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Kaštela-Trogir

U petak, 5. svibnja, u prostorima Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split potpisan je Ugovor za nabavu vodomjera i dodatnih dijelova za održavanje mreže u okviru projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Kaštela-Trogir.


Ugovor vrijedan 95.001,50 EUR potpisan je s tvrtkom IKOM Industrija komunalne opreme i mjerila d.d. iz Zagreba, a u ime Naručitelja potpisao ga je Tomislav Šuta, privremeni upravitelj Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.


U okviru Ugovora, isporučit će se 1632 višemlazna vodomjera s kompaktnim daljinskim radijskim odašiljačem te 8 industrijskih vodomjera s impulsnim davačem i odvojenim radijskim odašiljačem s pripadajućim dodatnim dijelovima. Dodatno, Ugovor uključuje i troškove obuke djelatnika Naručitelja za korištenje predmetne opreme. 


„Nabava novih vodomjera u okviru projekta aglomeracije potpora je redovitim aktivnostima ViK-a koje kontinuirano provodi na zamjeni vodomjera. Tako ćemo izgradnjom novih priključaka i kroz redovitu godišnju zamjenu vodomjera u narednom periodu realizirati čak 44 tisuće vodomjera s daljinskim odašiljačem. To će značajno smanjiti broj čitača na terenu, omogućiti točnije očitavanje potrošnje vode i doprinijeti dodatnom smanjenju gubitaka vode u sustavu“, izjavio je Tomislav Šuta, privremeni upravitelj ViK-a. 
Na području Kaštela i Trogira do sada je izgrađeno 103 kilometra kanalizacijske i 32 kilometra nove vodoopskrbne mreže te rekonstruirano 43,4 kilometra postojeće vodoopskrbne mreže. Time su osigurani preduvjeti za 5.801 novi kanalizacijski priključak i 1.206 novih i rekonstruiranih priključaka na vodoopskrbu. 


Projekt Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir ukupne vrijednosti 152,8 milijuna EUR (bez PDV-a), sa 106,6 milijuna EUR sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014. – 2020.