ODABRANI IZVOĐAČI NA UGOVORU OPTIMALIZACIJE SPOJA SUSTAVA ODVODNJE SJEVERNOG SLIVA S REKONSTRUKCIJOM I DOGRADNJOM SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA SPLITA
POTPISAN UGOVOR ZA SPOJ SUSTAVA ODVODNJE JUŽNOG SLIVA GRADA SPLITA NA UPOV STUPE I DOGRADNJA PODMORSKOG ISPUSTA STOBREČ
POČINJU RADOVI NA JEDNOM OD NAJZNAČAJNIJIH UGOVORA U SKLOPU PROJEKTA AGLOMERACIJE SPLIT-SOLIN
STATUS REALIZACIJE UGOVORA P4 – REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE GRADA SOLINA I OPĆINA PODSTRANA, KLIS I DUGOPOLJE
ODRŽANO JAVNO OTVARANJE PONUDA ZA PROJEKTIRANJE I DOGRADNJU UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA STUPE
POZIV STANOVNICIMA OPĆINE DUGOPOLJE ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA PRIKLJUČENJE NA KANALIZACIJSKU MREŽU
REALIZACIJOM UGOVORA ZA NABAVU OPREME ZA ODRŽAVANJE MREŽE DO PRECIZNIJEG MJERENJA I SMANJENJA TZV. PRIVIDNIH GUBITAKA
NAPREDAK RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE GRADA SOLINA I OPĆINA PODSTRANA, KLIS I DUGOPOLJE
KORAK BLIŽE DO SMANJENJA GUBITAKA U VODOOPSKRBNOJ MREŽI NA PODRUČJU AGLOMERACIJE SPLIT - SOLIN
ODABRANI SU IZVOĐAČI NA UGOVORU SPOJ SUSTAVA ODVODNJE JUŽNOG SLIVA  NA UPOV STUPE ČIJI RADOVI JAMČE BOLJU KVALITETU ŽIVOTA I ČIŠĆE MORE
U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“ OTVORENO GRADILIŠTE U PODSTRANI
OBAVIJEST POTROŠAČIMA NA PODRUČJU SPLITA
OBAVIJEST POTROŠAČIMA NA PODRUČJU SPLITA
U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“ OTVORENO GRADILIŠTE U SOLINU
PRIVREMENA OBUSTAVA VODE NA PODRUČJU KAŠTEL SUĆURCA (SRIJEDA,10.05.2023.G.)
U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“ OTVORENO GRADILIŠTE U KLISU
PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT-SOLIN: OBAVIJEST ZA STANOVNIKE OPĆINE DUGOPOLJE
KORAK BLIŽE DO POČETKA RADOVA: JAVNO OTVARANJE PONUDA ZA ODVODNJU I VODOOPSKRBU NASELJA ŽRNOVNICA I KOREŠNICA
U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“ SVEČANO OTVORENO GRADILIŠTE U DUGOPOLJU
STATUS REALIZACIJE UGOVORA O ISPORUCI OPREME NABAVA VODOMJERA I DODATNIH DIJELOVA U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT - SOLIN“