Revizija godišnjih financijskih izvještaja i revizija isporučitelja vodnih usluga prema čl. 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) za 2023. g.,, ev. broj 2024-JU/79
Održavanje vatrodojavnog sustava, ev. br. nabave: 2024-JU/57
Viklovanje statorskih namotaja, ev. br. nabave: 2024-JU/02