Splitski ViK je prva komunalna tvrtka koja je EU-novcem provela zaštitu od kibernetičkih napada
VIK-u ODOBRENA BESPOVRATNA EU SREDSTVA ZA KIBERNETIČKU ZAŠTITU