KORAK BLIŽE DO POČETKA RADOVA: JAVNO OTVARANJE PONUDA ZA ODVODNJU I VODOOPSKRBU NASELJA ŽRNOVNICA I KOREŠNICA

Nakon otvorenog postupka javne nabave za Ugovor 2 – Odvodnja i vodoopskrba naselja Žrnovnica i Korešnica u sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“, u srijedu, 26. travnja javno su otvorene ponude. Za ovaj Ugovor, ukupno su zaprimljene tri ponude.

Ponude su otvorene prema rednom broju iz upisnika o zaprimanju elektronički dostavljenih ponuda, a ponuditelji su sljedeći:

  1. Zajednica ponuditelja: CESTAR d.o.o. Split, INNECTO d.o.o. Split s cijenom ponude od 46.024.383,20 eura bez PDV-a, odnosno 57.530.479,00 eura s PDV-om
  2. Zajednica ponuditelja ROCO ING d.o.o.; ROCO-COMMERCE d.o.o., Livno, podružnica Zagreb s cijenom ponude od 2895.333,96 eura bez PDV-a, odnosno 28.619.167,45 eura s PDV-om
  3. STRABAG d.o.o. Zagreb s cijenom ponude od 22.912.346,44 eura bez PDV-a, odnosno 28.640.433,05 eura s PDV-om

U sklopu radova na odvodnji i vodoopskrbi naselja Žrnovnica i Korešnica, izgradit će se 24.477 metara kanalizacijskih cjevovoda, od čega 23.421 metara gravitacijskih cjevovoda te 1.022 metara tlačnih cjevovoda. Ujedno, izvest će se 26.947 metara vodoopskrbnih cjevovoda, 6 komada kanalizacijskih crpnih stanica, 4 vodospreme i 2 komada vodoopskrbnih crpnih stanica. Stanovnici naselja Žrnovnica i Korešnica dobit će i 925 novih kanalizacijskih priključaka te 1.139 novih vodovodnih priključaka, izjavio je Tomislav Šuta, privremeni upravitelj Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura (1.791.760.602,63 kuna), a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura (1.419.408.482,096 kuna), 129.446.550,25 eura (975.315.032,88 kuna), odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura (372.352.120,53 kuna) ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.