NAPREDAK RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE GRADA SOLINA I OPĆINA PODSTRANA, KLIS I DUGOPOLJE

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“ u tijeku su opsežni radovi koji se odvijaju u okviru Ugovora P4 – Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i Općina Podstrana, Klis i Dugopolje.

U nastavku donosimo napredak radova u Općini Dugopolje.

Dovršeni su svi radovi osim asfaltiranja na kolektorima D2 - Ulica kneza Domagoja, D - 3 Senjska ulica, D1 - Domobranska ulica, D8, D8.1 - Ulica Domovinskog rata, D10 - Ulica kneza Trpimira.

Trenutno se izvode radovi na kolektorima D13 - Ulica kardinala Alojzija Stepinca, D13.1 - Ulica don Joze Čulina, D13.2 - Ulica don Špira Vukovića, D6.1, D7.1 - Vinska ulica, D11 - Ulica Petra Kružića, D5 - Domobranska ulica, D6 - Senjska ulica, D - 23 Put Kvartira.

U nastavku donosimo napredak radova u Općini Klis.

U tijeku su radovi na kolektoru V-KT u Ulici Mihaljevići na pristupnom putu za vodospremu i crpnu stanicu Grlo. Započeli su radovi na izgradnji objekta CS/VS Grlo.

Tijekom  lipnja započeli su radovi na izradi cjevovoda za vodoopskrbu i gravitacijskog kanala odvodnje V1,K4 u Ulici sv. Jure, pokraj cementare u naselju Majdan.

Pred kraj ljeta započet će radovi gravitacijskim kanalima odvodnje u ulicama Sv. Jure, Stare rere, Mijići, u naselju Kurtovići i Mihaljevići. Radovi na gravitacijskom kanalu odvodnje započet će i u Ulici Vjekoslava Paraća u Klis-Grlo te u Ulici Smodlačići, od vijadukta brze ceste do vrha ulice. U istom periodu započet će i radovi na tlačno povratnom cjevovodu od crpne stanice Grlo do vodospreme Mihaljevići te radovi na gravitacijskom cjevovodu u naselju Klis – Grlo. Svi stanovnici bit će pravovremeno obaviješteni o alternativnim pravcima za kretanje vozila.

U nastavku donosimo napredak radova u Gradu Solinu.

U tijeku su radovi na kolektorima K-MK1; V-KG u Ulici Kunčeva greda, na dijelu kolektora V-KT u Ulici Kneza Trpimira na županijskoj cesti, a ostatak radova se nastavlja nakon turističke sezone. U Mravincima se nastavljaju radovi na tlačnom cjevovodu i pripadajućim kolektorima OS2 na dijelu Ulice Braće Radić te izgradnji crpna stanice Dolac.

Pored navedenog planira se otvaranje radova na više lokacija na području grada Solina.

Na području Općine Podstrana otvoreni su radovi u Ulici Don Petra Cara u Gornjoj Podstrani, međutim zbog zahtjeva građana, a koji je prihvaćen od Općine Podstrana na snazi je prekid radova zbog turističke sezone. Nakon turističke sezone u mjesecu rujnu planira se nastavak radova u Ulici don Petra Cara te početak radova na izgradnji obalne kanalizacije u Mutograsu.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura (1.791.760.602,63 kuna), a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura (1.419.408.482,096 kuna), 129.446.550,25 eura (975.315.032,88 kuna), odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura (372.352.120,53 kuna) ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.