OBAVIJEST O MOGUĆEM PRIVREMENOM ZAMUĆENJU MORA ZBOG RADOVA NA PLAŽI BAČVICE U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ započeli su radovi koji su dio ugovora „Spoj sustava odvodnje južnog sliva Grada Splita na UPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč“. Radovi se izvode u potpunosti izvan prometne površine, na betonskom platou kupališta koje je poznato kao „Željezničar“, neposredno uz slijepi kraj željezničke pruge i objekta s uređajem za mehanički tretman otpadnih voda na Katalinića brigu.

Obavještavamo stanovnike da će zbog radova koji se izvode na lokaciji „Željezničar“, kupalištu Bačvice u Splitu doći do mogućeg manjeg zamućenja mora. Planirano vrijeme trajanja radova, tijekom kojeg može doći do zamućenja mora, je otprilike mjesec dana.

Zamućenje će nastati zbog ispumpavanje morske vode koja tijekom izvođenja radova prodire u rov za cjevovod što znači da zamućenje nije rezultat onečišćenja. Riječ je o morskoj vodi koja je ispumpana iz dna rova za cjevovod te zamućena finim česticama zemljanog materijala iz dna rova. Molimo za razumijevanje i strpljenje dok se radovi provode.

Podsjećamo, kako bi se omogućio nesmetan prolazak građevinskih vozila na gradilište, predviđena je regulacija prometa izmjenom režima iz postojećeg jednosmjernog na dvosmjerni smjer u Ulici Prilaz braće Kaliterna i manji dio na Šetalištu Petra Preradovića. Izmjena režima prometa u dvosmjerni smjer vršit će se od križanja Prilaz braće Kaliterna s Ulicom Matije Gupca do križanja Prilaz braće Kaliterna sa Šetališta Petra Preradovića.

Priključak gradilišta na prometnu mrežu bit će na Šetalištu Petra Preradovića, neposredno do ex-ugostiteljskog objekta Caffe „Žbirac“. Od priključka gradilišta u smjeru istoka zadržat će se postojeća jednosmjerna regulacija, a zapadno od priključka uredit će se dvosmjerni režim prometa te će se ista dvosmjerna regulacija nastaviti dalje na Ulicu Prilaz braće Kaliterna.

Svi stanari predmetnih lokacija pravovremeno će biti obaviješteni o izvođenju radova te vremenskom roku u kojem se isti planiraju izvesti.

Izvođač radova je Zajednica gospodarskih subjekata STRABAG d.o.o. iz Zagreba i POMGRAD INŽENJERING d.o.o. iz Splita, a nositelj Projekta Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura, 129.446.550,25 eura, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.