OBAVIJEST O PROMETNOJ REGULACIJI NA PODRUČJU GRADA SPLITA U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT - SOLIN“

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ u tijeku su radovi koji su dio ugovora „Spoj sustava odvodnje južnog sliva Grada Splita na UPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč“.

U utorak, 9. travnja doći će do privremene prometne regulacije na lokaciji Šetalište Petra Preradovića u Splitu. Radovi obuhvaćaju kolnik Ulice Šetalište Petra Preradovića od križanja s ulicom Hatzeov perivoj (prilaz za hotel Park) do križanja s Ulicom Petra Hektorovića, pri čemu se zauzima križanje. S obzirom na to da je dionica Ulice Petra Hektorovića koja se spaja na križanje sa Šetalištem Petra Preradovića jednosmjerna, od utorka, 9. travnja privremeno će se urediti za dvosmjeran promet. Pješaci će moći nesmetano koristiti nogostup uz zonu radova. Planirani završetak radova na ovoj lokaciji je 2. svibnja 2024. godine.

Ujedno, istog dana, u utorak, 9. travnja doći će do privremene prometne regulacije u Ulici Šetalište Kalafata te na križanju s Ulicom Vjekoslava Spinčića. Radovi obuhvaćaju kolnik Ulice Šetalište Kalafata od kolnog prilaza za višekatni ugostiteljski objekt do križanja sa Spinčićevom ulicom te istočni (u dužini od 40 metara) i zapadni privoz (u dužini od 100 metara) Spinčićeve ulice. Stoga, kolnik ulica bit će zatvoren za promet, a uz samu zonu radova uređuju se prolazi za pješake, ovisno o položaju iskopa. Planirani završetak radova na ovoj lokaciji je 2. svibnja 2024. godine.

Svi stanari predmetnih lokacija pravovremeno će biti obaviješteni o izvođenju radova te vremenskom roku u kojem se isti planiraju izvesti.

Izvođač radova je Zajednica gospodarskih subjekata STRABAG d.o.o. iz Zagreba i POMGRAD INŽENJERING d.o.o. iz Splita, a nositelj Projekta Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura, 129.446.550,25 eura, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.