OBAVIJEST O PROMJENI PROMETNE REGULACIJE NA PODRUČJU GRADA SPLITA U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT - SOLIN“

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ u tijeku su radovi koji su dio ugovora „Spoj sustava odvodnje južnog sliva Grada Splita na UPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč“.

Narednih dana doći će do promjene prometne regulacije na lokacijama Šetalište Petra Preradovića, Ulica Šetalište Kalafata i Šetalište pape Ivana Pavla II. u Splitu.

Na lokaciji Šetalište Petra Preradovića radovi obuhvaćaju dio nogostupa i kolnik ulice, od križanja s Prilazom braće Kaliterna do križanja s Ulicom Hatzeov perivoj (prilaz za Hotel Park). Radovi će trajati od 19. ožujka do 19. travnja te će u tom razdoblju kolnik biti zatvoren za promet. Uz sjeverni rub zone radova formirat će se prolaz za pješake budući da postojeći nogostup uz zonu radova nije moguće koristiti. Zapadno od zone radova, na Prilazu braće Kaliterna zadržat će se dvosmjerni režim prometa.

Na lokaciji Ulica Šetalište Kalafata radovi započinju 20. ožujka i traju do 19. travnja. Radovi obuhvaćaju kolnik Ulice Šetalište Kalafata od glavnog prilaza za športsku lučicu Zenta do prilaza za višekatni ugostiteljski objekt i lučicu Zenta. Stoga, od 20. ožujka kolnik će biti zatvoren za sav promet, a nogostupom se tijekom izvođenja radovi pješaci će se moći nesmetano koristiti.

Na lokaciji Šetalište pape Ivana Pavla II. radovi se izvode od 19. ožujka do 15. lipnja. Radovi obuhvaćaju kolnik Ulice Šetalište pape Ivana Pavla II., od križanja s Velebitskom ulicom, uključujući cijelo križanje, do kolnog prilaza stambenoj zgradi na adresi Velebitska 143, 145 i 147. Od 19. ožujka kolnik ulice bit će zatvoren za promet, a prilaz stambenoj zgradi bit će moguć iz smjera istoka, odnosno Hotela Amphora preko privremenog uređenog kolnika uz postojeći drvored. Pješaci će za prolaz koristiti prostor neposredno ispred zgrade.

Ujedno, u istom periodu radovi će se izvoditi i na kolniku Ulice Šetalište pape Ivana Pavla II., od kolnog prilaza za Hotel Fanat do zapadnog kolnog prilaza Hotela Amphora. Kolnik će biti zatvoren za prolaz, a pješaci će se moći nesmetano kretati nogostupom uz zonu radova.

Svi stanari predmetnih lokacija pravovremeno će biti obaviješteni o izvođenju radova te vremenskom roku u kojem se isti planiraju izvesti.

Izvođač radova je Zajednica gospodarskih subjekata STRABAG d.o.o. iz Zagreba i POMGRAD INŽENJERING d.o.o. iz Splita, a nositelj Projekta Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura, 129.446.550,25 eura, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.