OBAVIJEST O PROMJENI PROMETNE REGULACIJE NA PODRUČJU GRADA SPLITA U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT - SOLIN“

OBAVIJEST O PROMJENI PROMETNE REGULACIJE NA PODRUČJU GRADA SPLITA U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT - SOLIN“

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ u tijeku su radovi koji su dio ugovora „Spoj sustava odvodnje južnog sliva Grada Splita na UPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč“.

Zbog održavanja teniskog turnira, od ponedjeljka, 8. travnja 2024. godine uvodi se nova prometna regulacija na lokaciji Put Firula, od kućnog broja 51 do križanja s Spinčićevom ulicom. Podsjetimo, na dionici ceste na kojoj je izvršeno polaganje kanalizacije, od križanja ulice Put Firula s Ulicom Jure Kaštelana, do skretanja za Cvjetnu ulicu, uspostavljen je dvosmjerni promet na način da se na jednoj traci promet odvija po makadamskoj cesti, a na drugoj po starom asfaltnom kolniku.

Sada, nastavljeni su radovi do križanja sa Spinčićevom ulicom, a nakon toga slijedi asfaltiranje kolnika od križanja Kaštelanove ulice do Spinčićeve ulice.

Radovi obuhvaćaju kolnik Ulice Put Firula od kućnog broja 51 do križanja s Ulicom Vjekoslava Spinčića, uključujući zapadni i južni privoz križanja iz razloga položaja planirane kanalizacije i vodovoda. Promet križanjem ostaje slobodan iz smjera sjevernog privoza (Spinčićeva ulica) prema istočnom privozu (Ulica Ivana pl. Zajca) i također u suprotnom smjeru. Kolnik je zatvoren za promet, a nogostup uz zonu radova nije zauzet tijekom izvođenja radova te se istim nesmetano koriste pješaci. Planirano je da će radovi na ovoj lokaciji trajati do 22. travnja 2024. godine.

Svi stanari predmetnih lokacija pravovremeno će biti obaviješteni o izvođenju radova te vremenskom roku u kojem se isti planiraju izvesti.

Izvođač radova je Zajednica gospodarskih subjekata STRABAG d.o.o. iz Zagreba i POMGRAD INŽENJERING d.o.o. iz Splita, a nositelj Projekta Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura, 129.446.550,25 eura, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.