OBAVIJEST POTROŠAČIMA NA PODRUČJU KAŠTEL LUKŠIĆA ZA 18.05.2024., nadopuna

Majurina

Obavještavaju se potrošači da zbog nesukladnih uzoraka prema kemijskim i mikrobiološkim parametrima u ulici Majurina voda nije ispravna za piće, a na broju Majurina 58 voda se ne smije koristiti ni za ostale potrebe (kuhanje, tuširanje i sl.) 

Cisterna s pitkom vodom je na raskrižju ulica Majurina i Sinkoše.

Situacija u vodoopskrbnom sustavu se kontinuirano prati, a o svim promjenama potrošači će biti pravovremeno obaviješteni putem naše web stranice www.vik-split.hr .